Grafisk visualisering

Strategiska bilder skapar tydlighet och riktning. Bilder skapade tillsammans ger engagemang och uthållighet. Grafisk visualisering är en sedan länge beprövad metod där ledningsteamet gemensamt och snabbt skapar sådana bilder i utmanande situationer och ser hur de kan komma vidare.

Ibland får jag frågan varför visualisera, varför just bilder? Jag brukar säga att bilden är visionens kusin. Det är inte lätt att tänka på en vision utan att använda bilder. Till och med när vi talar använder vi ett målande bildspråk för att prata om framtiden och det krävs för att göra en lockande framtid begriplig för andra. Det är faktiskt den enda form jag funnit som kan gestalta visioner.

På det viset utgör bilden grunden i all kommunikation kring visioner. Den fångar, håller samman, är det medel som överför tankar, känslor, idéer och erfarenheter mellan människor. Det är också den form i vilket det går att spara komplexa sammanhang och återvisa dem.

(Ur boken Strategisk Visionering)