Gå ut på upptäcksfärd i organisationen.

I det här månadsbrevet närmar jag mig ett land med andra ögon än den ?vanliga? turisten. Jag undersöker Jordanien ur samma analytiska förhållningssätt som när jag närmar mig en organisation i rollen som ledningskonsult.

Så vad kan chefer och ledningar lära sig av turismen? Syftet med min resa till Jordanien var att få en djupare förståelse och bilda mig en egen uppfattning, som når bortom mediebilder och generaliseringar, om den här konfliktfyllda delen av världen.

På samma förutsättningslösa sätt, går det att undersöka kulturen i ett företag eller en organisation. Bara genom att lära känna medarbetarna, kunderna och intressenterna, analysera maktbalansen, styrsystemet, resurserna och så vidare, närmar vi oss de verkliga förhållandena.

I Jordanien möttes jag av en stolthet hos invånarna som håller på att luckras upp. Förtroendet för landets ledare minskar. Missnöjet gror. Den arabiska våren finns i färskt minne.

Att känna stolthet över att tillhöra ett land, och likaså en organisation, är beroende av att rätt förutsättningar finns. Ansvaret för att skapa rätt förutsättningar ligger hos ledningen.

Om du vill öka stoltheten hos dina medarbetare och skörda de positiva värdena som ökad stolthet medför, är det dags att gå ut på upptäcksfärd i din egen organisation. Genom att ta reda på vilka förutsättningar som finns, har du också möjlighet att förbättra dem.

Läs hela reseskildringen om Jordanien (pdf)