Dukat för framtiden.

Vi har nu nått den tidpunkt då vi med nöje kan blicka tillbaka och se vad vi har åstadkommit under året.

Några som har all anledning att glädjas åt ett väl utfört arbete är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Den 28:e november firade de lanseringen av sin nya vision.

Arbetet med att ta fram den nya visionen har pågått under nio månader och jag har i rollen som konsult bidragit med metodiken på vägen fram till målet. Visionen spelar en oerhört viktig roll i förvaltningens uppdrag att styra verksamheten mot den övergripande riktningen för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Projektet har utmärkts av en djup förankringsprocess med flera visionskonferenser som involverat medarbetare på olika nivåer i organisationen under resans gång. Det märktes inte minst under lanseringseventet, då de cirka 500 medarbetarna lyssnande på inspirerande talare och deltog i improvisationsteater som gestaltade visionens åtta delar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har dukat för framtiden och på samma sätt hoppas jag att din verksamhet står redo inför kommande utmaningar. Med detta vill jag önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år.

 

Filippa Reinfeldt inledde med att tala om den övergripande visionen för Stockholms hälso- och sjukvård.

Dukningen representerade visionens åtta delar.