Riksrevisionen i Kenya antar utmaningen.

Hur går det att skapa stabilitet i en organisation som kommer att växa explosivt de närmaste åren? Kenya National Audit Office (KENAO) står inför en stor strategisk utmaning när det kommer till att omsätta Kenyas nya konstitution i praktiken. I september 2013 var jag, tillsammans med en representant för svenska Riksrevisionen, på plats i Nairobi för att utveckla KENAO:s ledningsgrupp.

Riksrevisionen i Sverige har ett utvecklingssamarbete med KENAO sedan 2011. En central del i partnerskapet är att stödja KENAO i det pågående arbetet att tillämpa Kenyas nya konstitution som tillkom efter oroligheterna i landet 2008. Den totala omstruktureringen av den kenyanska statsförvaltningen, från åtta provinser till 47 självstyrande counties, ställer höga krav på KENAO:s organisation och verksamhet. Ledningen ska de kommande åren driva igenom en omfattande förändringsprocess som innebär att KENAO ska växa från åtta till 47 lokalkontor och från 1000 till 1500 medarbetare.

Deltagarna i färd med utvärdera resultaten av utvecklingsinsatsen.

Grunden för det fortsatta ledningsarbetet

Jag och Ingela Ekblom från Riksrevisionen kom till Nairobi under en vecka i september för att jobba med 35 personer ur KENAO:s högsta ledning. Syftet med arbetet var att utveckla ledningens handlingskraft i den extrema förändringssituation som organisationen befinner sig i.

I utvecklingsgruppen ingick både medlemmarna i den övergripande ledningsgruppen och chefer på nästa nivå i organisationen. Genom att tillsammans skapa en klar vision, flytta fokus från detaljerna till helheten i ledarskapet, forma en gemensam bild av ledningens uppdrag samt klargöra roller och mandat, byggde vi en stabil grund för ett effektivt ledningsarbete.

Några av huvudområdena på agendan.

Resultaten av utvecklingsarbetet:

  • En gemensam vision
  • Ökad dynamik i gruppen
  • Större fokus på de strategiska frågorna
  • Konkreta aktiviteter och planer i linje med visionen
  • Plan för ledningens fortsatta utveckling

Projektets omfattning:

  • Två dagars intervjuer med representanter från KENAO:s ledning för tydliggöra utvecklingsbehovet
  • Tre utvecklingsdagar med 35 medlemmar ur högsta ledningen
  • Genomfördes under september 2013 på uppdrag av Riksrevisionen

Inspirerande målbild och ledstjärna i utvecklingsarbetet.

Efter några intensiva dagar fyllda med teori och praktisk träning, har deltagarna fått med sig nya insikter och verktyg för ett effektivt ledningsarbete. Ledningen för KENAO har tillsammans skapat en grund för sitt ledarskap att jobba vidare med själva. Frågan är nu vilka effekterna blir i det större perspektivet. KENAO är en organisation med hög ambitionsnivå, som bland annat har vunnit pris för sitt goda revisionsarbete vid Kenyatta National Hospital. En hög ambitionsnivå i ledarskapet kommer också att vara avgörande för att möta kraven på förändring i det kenyanska samhället. Genom att utveckla ett gott ledarskap har KENAO tagit ett viktigt steg i positiv riktning för organisationen och hela landet.