Inspiration till ledningsgrupper: video och frågeställningar

Öka samspelet i ledningsgruppen genom att tänka och agera som ett fotbollslag.

Vad har ledningsgrupper att lära av fotbollslag? En hel del, menar jag. Ständig träning och förbättring är vägen till höga resultat. Det är en självklarhet inom fotbollen men det är inte lika naturligt för grupper som spelar på andra typer av arenor såsom organisationer och företag.

I det här månadsbrevet vill jag bidra med nya perspektiv på hur din ledningsgrupp kan utvecklas professionellt.

 

1. Video

Se min video som visar hur din ledningsgrupp kan prestera mer och nå högre resultat.