ledningsgruppsutveckling-julklapp

Min julklapp till din organisation.

Visionsbilder är fulla av kraft. När de skapas tillsammans i en ledningsgrupp har de förmågan att ena medlemmarna i en gemensam, strategisk riktning. Bilderna gör det också lättare att tydliggöra visionen till organisationens olika delar. Min julklapp till din organisation är just en sådan konkret visionsbild.

Under 2014 ger jag din ledningsgrupp möjlighet att genomföra en workshop tillsammans med mig där jag står för kostnaden. Under en och en halv timme jobbar vi tillsammans kring era strategiska utmaningar. Arbetet utmynnar i en grafisk visionsbild som ni behåller och kan vidareutveckla.

Välkommen att boka en tid med mig för workshop med din ledningsgrupp under 2014.Vänta in för länge ? antalet tillfällen är begränsade.

Slutligen vill jag önska dig en riktig god jul och ett gott nytt år.

 

 

exempel-på-grafisk-visualisering

Kort om grafisk visualisering

Grafisk visualisering är en sedan länge beprövad metod där ledningsteamet gemensamt och snabbt skapar bilder i utmanande situationer och ser hur de kan komma vidare.

Jag är en få personer i världen som genomför grafisk visualisering med ledningar. Under åren har jag hjälpt hundratals ledningsgrupper att måla upp en vision. Läs mer