Ulric-Rudebeck-månadsbrev-januari-ledningsgruppsutveckling

Checklista för goda visioner

Det finns många så kallade visioner ? sådana som syns i verksamhetsplaner eller årsredovisningar men som egentligen inte har någon effekt på verksamheten eller medarbetarna. En verkligt inspirerande och engagerande vision uppfyller vissa kriterier. Här är checklistan som avgör en god vision.

Nytt år och nya tag. Nu är det läge att se över vart organisationen är på väg under resten av året. Du och dina kollegor behöver definiera vad ni ska uppnå och hur.

De allra flesta är överens om att en tydlig vision är en av de viktigaste delarna för ett framgångsrikt ledarskap. Trots det, beskriver sällan ledarskapslitteraturen hur man gör för att ta fram en god vision eller vad som utmärker den.

 

1) Är visionen ledningens fasta punkt?

När det är turbulent på marknaden händer det att ledningen förlorar sitt fokus. Då fungerar visionen som en fyr i stormen; en förankringspunkt dit ledningen kan återvända för att finna riktningen.

2) Är visionen en outtömlig energikälla?

Visionen mobiliserar handlingsenergi hos både ledning och medarbetare. Ett exempel är den klassiska visionen ?A man on the moon? som motiverade det enastående teamet på Cape Kennedy under många år.

3) Enar visionen dina medarbetare?

Arbetar dina medarbetare sida vid sida och ser sig som delar i en helhet? Visionen samlar organisationen kring ett gemensamt, övergripande syfte. En god vision har förmågan att överkomma oenigheter och ena medarbetare.

4) Är visionen hjärtat i kommunikationen med omvärlden?

Visionen sänder en klar signal till omvärlden om vad organisationen står för, vad som särskiljer den och vad den tillför i samhället.

5) Underlättar visionen de personliga valen?

Vilken organisation vill inte ha engagerade och motiverade medarbetare? En tydligt uttalad vision gör det lättare för personer att välja mellan att vara med på resan eller inte. De som väljer att satsa gör det helhjärtat.

6) Genomsyrar visionen verksamheten?

En god vision är det ?grundackord? som ledaren ständigt hör i sinnet. Visionen är en ständig följeslagare för ledare på alla nivåer i organisationen.

7) Inspirerar visionen till ansträngningar utöver det vanliga?

En vision är banbrytande i någon mening. Den utmanar och inspirerar ledare och medarbetare att bryta ny mark.

 

Hur väl stämmer din vision överens med checklistan?

Kanske är din vision näst intill fulländad. Men om den möter få eller inga av kriterierna, behöver du och ledningen ägna den mer tankekraft.

Visionsutveckling är precis som ledningsarbete en systematisk process. Det finns flera effektiva metoder och verktyg som underlättar visionsarbetet och ger goda resultat. Vill du ha fler tips för att utveckla en inspirerande och engagerande vision? Välkommen att höra av dig till mig.