app-ledningsgruppsutveckling

App för ledningsgrupper som vill nå högre.

Den digitala tekniken öppnar upp för nya möjligheter när det kommer till ledningsgruppers utveckling. Tillsammans med några amerikanska kollegor har jag utvecklat en app som på ett enkelt sätt hjälper ledningsgrupper att förbättra sin egen effektivitet och prestationsförmåga.

Precis som ett professionellt fotbollslag måste en professionell ledningsgrupp träna dagligen på sitt lagspel för att nå sin fulla potential. Trots det, jobbar endast ett fåtal ledningsgrupper kontinuerligt med sin egen utveckling. Majoriteten nöjer sig med att genomföra en medarbetarundersökning någon gång om året.

Appen är ett sätt att följa upp ledningsgruppens prestation och effektivtet efter varje möte, och att göra uppföljning till en naturlig del i arbetet. Med appen kan ni, precis som ett fotbollslag i Premier League, analysera era positioner, passningar och dribblingar efter varje match och lära av era resultat.

En ?barometer? för ledningsgruppens arbete

Så hur går det till? I slutet av varje möte med ledningsgruppen plockar deltagarna upp sina telefoner och svarar på fem till sju frågor. Frågeställningarna kan skräddarsys efter er verksamhet. Här är några förslag:

  • Hur bra var mötet som helhet?
  • Hur nöjd är du med din egen insats?
  • Hur strategiska var vi?

För att göra momentet tidseffektivt och användarvänligt svarar deltagarna på frågorna enbart genom att välja olika vädersymboler. Soligt, mulet eller regn får alltså representera hur deltagarna uppfattade arbetet under mötet. Svaren sammanställs sedan i en matris vilket ger en unik möjlighet för hela organisationen att följa ledningsgruppens utveckling över tid, samtidigt som ni som enskild grupp kan analysera era upp- och nedgångar.

Testversion av appen ute nu ? vill du vara med i testgruppen?

En första version av appen är nu redo för utvärdering och ett tjugotal ledningsgrupper kommer att testa den under hösten 2013. Vill du och dina kollegor vara en av testgrupperna? Välkommen att kontakta mig för mer information: ulric@ulricrudebeck.com

Kort om appen:

  • Lanseras under namnet Conversation Cloud i USA och Sverige under våren 2014, läs mer på www.conversation-cloud.com
  • Hjälper ledningsgrupper att löpande förbättra sin effektivitet och prestationsförmåga
  • Enkel att använda vid varje möte
  • Möjliggör för hela organisationen att följa ledningsgruppens utveckling över tid