En bild säger mer än tusen ord

I somras hade jag möjligheten att medverka på den första konferensen inom grafisk visualisering i Europa. Hela 240 visualiseringskonsulter träffades för att höra de senaste rönen inom forskningen och utbyta idéer med varandra. Alla hade de samma erfarenhet – ledningsgrupper kan ha en enorm nytta av att använda grafisk visualisering i sitt arbete.

Vad är grafisk visualisering?

En grafisk visualiseringskonsult hjälper individer i en grupp att uttrycka i bild vad de tycker om något. Det kan vara ett gemensamt problem att lösa, eller en vision att enas om. Genom att dela sina tankar med varandra kan de skapa en gemensam bild och lösa problem på ett kreativt sätt. Min roll är att leda denna process.

Vad händer i gruppen när man jobbar med grafisk visualisering?

Genom att förflytta fokus från de egna föreställningarna till en gemensam bild skapas en helt annan aktivitet i gruppen. Hjärnan fungerar associativt och triggar mer på bilder än på ord och kan hantera komplexa skeenden. Därför kan man använda gemensamma bilder för att förankra idéer, lösa komplexa problem och skapa samspel i en grupp.

Vad säger forskningen?

På EuViz-konferensen i Berlin diskuterade vi mycket om den senaste hjärnforskningen. Senaste nytt är att hjärnan konstruerar sin verklighet i varje ögonblick. Den mänskliga hjärnan minns inte händelser linjärt som på film, utan minnet skapas i det ögonblicket individen tänker tillbaka på det, tätt sammankopplat med förhållningssätt och känslor. När en grupp jobbar med gemensamma bilder konstruerar de sin verklighet tillsammans.

Hur många jobbar med grafisk visualisering och vad är trenden?

I USA är det en etablerad verksamhet, men än så länge är vi inte så många i Sverige. I år hölls alltså den första europeiska konferensen i Tyskland, EUViz, som samlade hela 240 aktiva konsulter. För tio år sedan hade vi aldrig kunnat samla 240, då var knappt 24 personer i hela Europa. Idag är grafisk visualisering ett område i stark tillväxt.

Varför växer grafisk visualiering?

Ledare har börjat se resultatet av att använda bilder för att skapa samsyn och samspel i grupper. Att till exempel få en ledningsgrupp att visualisera en affärsidé kan åstadkomma ett helt annat resultat än att bara skriva den i text. Grafisk visualisering är också nyckeln till att lösa komplexa problem på ett kreativt sätt gemensamt i grupp. Dessutom är gemensamma bilder ett bra sätt att överbrygga osäkerhet och oklarhet och skapa en positiv känsla i en grupp.

Vem bör använda bilder i sitt arbete?

Alla kan använda bilder i det vardagliga arbetet genom att rita på blädderblocket, whiteboarden eller vanligt papper på bordet när man behöver förklara något. Antingen ritar alla eller så håller någon i pennan medan de andra kommer med synpunkter. På engelska kallas det ofta för group graphics, och det sammanfattar begreppet bra. Det handlar om att skapa gruppens gemensamma bild tillsammans. Att lägga fram en färdig bild ger inte samma effekt.

Grafisk visualisering är en framtida kärnkompetens

Tillvaron blir alltmer komplex, med fler variabler, högre osäkerhet och en allt högre förändringstakt. Människor i vår del av världen jobbar mer och mer i kunskapsorienterade arbeten i team och inte i traditionellt hierarkiska företag med fysisk produktion. Grafisk visualisering är nyckeln för synkroniserad kommunikation och för skapandet av kreativa gemensamma lösningar.

  • Sammanfattningsvis – vilka är vinsterna med grafisk visualisering?
  • Ledarskap – ett sätt att få människor i en grupp att jobba åt samma håll
  • Kommunikation – ett sätt att skapa samsyn och samspel i en grupp
  • Kreativ problemlösning – ett sätt att aktivt lösa komplexa problem i grupp
  • Utnyttja gruppens hela potential – ett sätt att markant öka effekten av arbetet i en grupp