Hur frisk är din ledningsgrupp?

Hur fungerar din ledningsgrupp? Har ni en sund, balanserad och effektiv gruppdynamik eller lider ni av något av de fem sjuka tillstånden: diktaturen, fega gruppen, konsensussjukan, maktspelet eller svågerpolitik?

Jag var nyligen i Afrika på uppdrag för Riksrevisionen. Målet med vårt arbete där var att bekämpa korruption och driva på demokratiseringsprocessen genom att etablera goda rutiner för ledning av Afrikanska revisionsmyndigheter. Då kom jag att tänka på hur det ser ut i våra svenska ledningsgrupper.

Många är bra, men problem med svågerpolitik och diktaturliknande strukturer kan man finna även på hemmaplan. Som ledningsgruppsutvecklare stöter jag på alla möjliga sorters ledningsgrupper. Här har jag har listat några av de värsta typerna av gruppdynamik.

Diktaturen

I vissa ledningsgrupper är det en person som bestämmer och som kör över de andra. I en del lägen kan det vara bra med ett starkt ledarskap och någon som pekar med hela handen. Men det får inte gå till överdrift. En alltför auktoritär ledare riskerar att omgivningen blir ja-sägare alternativt reduceras till tystnad, och viktig information kommer inte fram. Här är ibland den alltför auktoritäre ledaren omedveten om sitt sätt och det är min uppgift som ledningsgruppsutvecklare att bidra till att bryta mönstret och peka på värdet av gemensamt arbete.

Fega gruppen

En variant är där medlemmarna hela tiden duckar för ansvar och inte vågar bidra till arbetet. Allt läggs på chefen som får driva alla beslut utan gruppens stöd eftersom man inte vågar stå för något. Där behöver man arbeta med mandat, konsensus och gemensamt beslutsfattande där man tar personligt ansvar.

Konsensussjukan

Samtidigt fungerar inte en ledningsgrupp speciellt väl om allting måste diskuteras och ältas i oändlighet. Om alla måste vara överens om alla detaljer innan man fattar beslut kommer man aldrig framåt. Detta är ganska vanligt förekommande i många typer av grupper men går att råda bot på med bättre struktur på arbetet och ett tydligare ledarskap. Man kan även prova att rotera ordförandeskapet i gruppen så att alla får känna på vad det innebär att ena en grupp.

Maktspelet

I vissa ledningsgrupper handlar inte arbetet om att göra det bästa för företaget eller organisationen utan om att själv få så mycket personlig makt och fördelar som möjligt. Arbetet är då ofta präglat av motstridigheter och intriger. Detta kan vara lite svårare att komma till rätta med, men inte alls omöjligt om det finns ett genuint intresse från uppdragsgivaren att råda bot på situationen. Att arbeta med mandaten, vad gruppens uppdrag verkligen är och att ibland ”syna korten” i spelet brukar vara sådant som utvecklaren behöver göra.

Svågerpolitiken

I en ledningsgrupp som präglas av svågerpolitik fattas besluten baserat på personliga kontakter och sympatier istället för på verksamhetsmässiga grunder. Här gäller det att få in ett nytt synsätt, ett systematiskt arbetssätt och att vädra ut alla gamla kopplingar.

Vad har ni för gruppdynamik i din ledningsgrupp? Och vilken är din roll i samspelet? Vi är alla ansvariga för samarbetet i de grupper vi medverkar i. Tänk till och gör vad du kan för att bidra till en effektiv och välfungerande grupp med en sund kultur.