12 faktorer som skapar tillit i ledningsgruppen.

Det finns få saker som kostar så lite att satsa på och som ger ett så gott resultat som tillit. Ökad tillit förbättrar samspelet, kreativiteten och förmågan att lösa problem inom ledningsgruppen. För organisationen som helhet betyder det sänkta kostnader och ökade intäkter.

Litar du på att dina kollegor levererar uppgifterna när de säger att de ska levereras, eller måste du ständigt kontrollera att saker och ting blir gjorda?

När kontroll präglar arbetet i ledningsgruppen genomsyrar det troligtvis hela organisationen. Att bygga upp kontrollsystem tar dessutom mycket tid och energi i anspråk medan tillit ökar hastigheten i produktiviteten och skapar ett trevligare arbetsklimat. Ledningsgruppen spelar en avgörande roll som förebild i organisationen ? när ledningsarbetet bygger på tillit blir det också enklare att bygga upp en förtroendekultur i hela organisationen.

Som ledningsgrupp finns det ett antal faktorer att träna på för att öka tilliten hos gruppmedlemmarna själva och i relationen dem emellan:

1. Tala klarspråk

Var ärlig och benämn saker vid dess rätta namn: en förlust är en förlust, inte en ?viss reduktion i försäljningen?. Utan att underdriva eller överdriva kan du öka tilliten genom att kommunicera på ett tydligare sätt.

2. Visa respekt

Förminska inte någon annan i ledningsgruppen. Det kan handla om att kolla mejlen medan kollegan håller en presentation eller att du på något annat sätt inte ger kollegan din fulla uppmärksamhet. Förtroendet inom gruppen byggs av samspelet och respekten för det resultat som var och en levererar.

3. Var transparent

Presentera dina siffror och rapporter på ett sådant sätt att dina kollegor kan se att det är sant. Verifiera och förtydliga genom att visa sambandet mellan orsak och verkan. Förklara till exempel när ekonomin går upp eller ner och vad det får för konsekvenser.

4. Erkänn dina misstag

Hur kan vi lära oss av dem som hamnar i blåsväder på löpsedlarna? Jo, genom att erkänna våra misstag utan långa bortförklaringar. Du behöver inte gå så långt som att göra en pudel men genom att ta ansvar för misstagen och rätta till dem bygger du upp din trovärdighet.

5. Visa lojalitet

Prata inte om dina kollegor i ledningsgruppen när de inte är där. Acceptera inte heller att någon i organisationen pratar illa om medlemmarna i ledningsgruppen.

6. Håll dina löften och leverera resultat

Leverera när du säger att du ska leverera och bygg därmed upp förtroendet för dig själv i gruppen ? då har du också rätt att förvänta dig att dina kollegor håller vad de lovar.

7. Sträva efter ständig förbättring

Tänk dig ledningsgruppen som ett fotbollslag i premier league: efter varje match utvärderar ni vad som fungerade bra och mindre bra och börjar träna på det som kan förbättras. I ledningsgruppen behöver ni kanske inte jobba på försvarsspelet men ni behöver sträva efter förbättring på samma systematiska sätt. Att regelbundet bedöma ert arbete utifrån relevanta framgångsfaktorer är det enda sättet att utvärdera er insats över tid och se hur väl resultatet har slagit ut i organisationen.

8. Se verkligheten som den är

Som ledningsgrupp kan ni inte undgå de ?känsliga? frågorna även om det upplevs som att trampa på någons ömma tår. Ni måste kunna återkoppla till situationen i verksamhetens samtliga områden genom att prata om det på ett rakt och sakligt sätt.

9. Tydliggör förväntningarna

Genom att definiera spelreglerna i ledningsgruppen tydliggörs era förväntningar på varandra och det ni ska åstadkomma som grupp. Är ni här för att behandla strategiska frågor och leda verksamheten i rätt riktning? När spelreglerna är tydliga och uttalade är det också okej att påpeka övertramp.

10. Ta ansvar

På ett flygplan blir vi instruerade i att först sätta på oss syrgasmasken själva, innan vi hjälper andra. Samma princip gäller i ledningsgruppen. Genom att först ta ansvar för vår egen roll och vårt resultat, kan vi kräva att andra tar ansvar för att vi ska bli mer framgångsrika som grupp.

11. Lyssna först prata sen

Brukar du sitta och tänka på vad du själv ska säga medan kollegan fortfarande pratar? Genom att försöka förstå vad kollegan säger och leva oss in i den andra personens perspektiv, istället för att fokusera på oss själva, tar du lyssnandet till en högre nivå. Det aktiva lyssnandet låter mångfalden av perspektiv komma upp till ytan, vilket i sin tur förbättrar gruppens förmåga att lösa problem.

12. Det du ger får du tillbaka

What goes around comes around stämmer i allra högsta grad när det kommer till förtroende. Visar du tillit till dina kollegor får du tillit tillbaka. Och vice versa.

Om du är intresserad av att veta mer om kraften i tillit och att bygga förtroende, rekommenderar jag vidare läsning i Stephen M.R. Coveys tänkvärda bok ?The Speed of Trust?.