Amatör eller proffs – vilken liga spelar du i?

Tänk om ledningsgruppen var som ett fotbollslag i premier league. Efter varje match skulle ni noggrant analysera alla passningar, dribblingar och mål och därefter träna, träna och åter träna för att förbättra er prestation. 

Precis som det finns amatörmässiga och professionella fotbollslag, finns det mer eller mindre professionella ledningsgrupper. Det som skiljer proffsen från amatörerna är insikten om att man måste jobba med sin egen förmåga, utveckling och färdighet för att bli bättre.

En professionell ledningsgrupp är en grupp som betraktar sig som professionell; där deltagarna är medvetna om att de hela tiden måste förbättra sin förmåga att leda. På samma sätt som coachen i fotbollslaget ska ledningsgruppen ha ett systematiskt tänk kring träning och utveckling för att öka prestandan i ledningsarbetet. Det finns en rad olika modeller att använda sig av och centralt i dessa är den systematiska återkopplingen.

Den sprängfyllda agendan hotar lärandet

Tyvärr är det bara en bråkdel av Sveriges ledningsgrupper som arbetar med systematisk återkoppling i anslutning till ledningsarbetet. Det är den typen av fråga som inte brinner i knutarna och som ofta hamnar längst ner på ledningsmötets agenda.

Ändå är det återkopplingen som gör den största skillnaden för resultatet i det långa loppet. Den är själva grunden för lärandet och den absolut viktigaste faktorn i det kontinuerliga förbättringsarbetet i organisationen.

För att skapa utrymme för återkoppling på mötesagendan gäller det att bli bättre på att strukturera upp arbetet:

  • Vilka spelregler följer vi på ledningsmötena ? arbetar vi tillräckligt strategiskt?
  • Hur kan vi organisera återkopplingen för att vara en lärande organisation?
  • Hur skapar vi en långsiktig strategisk agenda?

Möter din organisation utmaningarna i omvärlden?

Brister i det systematiska arbetet märks även i hur vi hanterar interna och externa processer.

Världen snurrar snabbt och vi ägnar ofta en stor del av ledningsarbetet åt att spana efter de senaste trenderna. Omvärldsanalys är definitivt en viktig del av ledningsgruppens arbete men när vi missar att länka ihop det som händer i omvärlden med de interna processerna fallerar våra ansträngningar.

Genom att systematiskt utforma interna processer som möter de externa trenderna förbättrar vi den långsiktiga styrningen, främjar kompetensutvecklingen i organisationen och uppnår våra mål.

Snabbguide till hur du förbättrar ledningsgruppens prestanda

Vill du veta mer om återkoppling som metod för att öka prestandan i ditt ledningsarbete?

I ett av de kommande månadsbreven ger jag smakprov från min kommande bok i form av en snabbguide till hur ni mäter och förbättrar er prestation som ledningsgrupp.