Vi närmar oss sommaren, och ett nytt ledarskap.

Semestern närmar sig med stormsteg och innan du ger dig av för resor och avkoppling vill jag passa på att önska dig en riktigt skön sommar.

Jag vill också dela med mig av inspiration från SoL?s European Forum i Stockholm som kan bidra till nya tankar och idéer kring din ledarroll. Under några intensiva dagar fyllda med presentationer, kreativa övningar och framförallt dialog, hjälptes deltagare från hela världen bland annat åt att svara på frågan om det behövs ett nytt ledarskap.

Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre höll en intresseväckande dragning om klimatförändringarna som fick många deltagare, inklusive mig själv, att förvånas över hur samstämmiga forskarna numera är i klimatfrågan: vi vet inte hur illa det kommer att bli, men vi vet att det kommer att bli illa. Vetenskapen är till 90 procent överens om att utrotningen av arter, ökande stormar och smältande isar är miljöförändringarnas effekter.

Och det är inte bara temperaturen i världen som stiger. Under konferensen lyftes också upp hur de dynamiska sambanden i världen blir allt snabbare. Det som händer i Peking påverkar börsen i New York någon timme senare. Sociala medier, mejl och mobiltelefoner vrider upp tempot och minskar avstånden i vår kommunikation. Världen blir allt mer komplex. Kriserna blir fler ? vi ser kris på kris på kris.

I anslutning till den rådande situationen i världen ställdes frågan ? behövs ett nytt ledarskap? Svaret blev ett rungande ? Ja.

Vad utmärker framgångsrika ledare i en komplex värld?

Prognoserna visar att problemen inte kommer att lösa sig av sig själva. Det är människan som är orsaken till klimatförändringarna och det är hos människorna en förändring måste ske.

Peter Senge, som grundade SoL (Society for Organizational Learning), menar att det inte räcker med att vara medveten om problemen ? vi behöver ett nytt förhållningssätt gentemot oss själva och samhället och vi behöver framförallt ändra vårt beteende.

Under konferensen refererade han bland annat till Barrett Browns studie om vad som karaktäriserar framgångsrika ledare i extremt komplexa och dynamiska system:

 • De är katalysatorer som är beredda att ge kraft åt förändring.
 • De skapar förutsättningar för gemenskap och samhörighet.
 • De kan hantera oron inom organisationen även om det ?ser mörkt ut?, genom att:
  – ha en ambition framåt
  – ta sig an utmaningar med nyfikenhet och oförutfattade meningar
  – tillåta saker att hända som de inte har kontroll över
  – hålla möjligheterna levande i organisationen
  – arbeta kontinuerligt med sin egen medvetenhet, t.ex. genom meditation och inre visualisering

Förändringen startar i ledningsgruppen

Min reflektion i det här sammanhanget är vilken roll ledningsgrupper kan spela i framtiden. Det är den ledande funktionen som anger riktningen för ett förändrat beteende i organisationer, företag, nätverk och andra samhällsstrukturer ? förändringsarbetet behöver alltså starta i samhällets ledningsgrupper. Om inte ledningsgrupperna tar sitt ansvar, arbetar strategiskt och hittar inriktningen i det nya ? kommer förändringen inte att ske.

Att placera förändringsarbetet hos människor på ledningsnivå inger hopp. Det är inte sju miljarder människor vi behöver ändra på, utan i första hand ledarna för dessa. Det är inte omöjligt att nå de som verkligen har inflytande. Vi vet vad som kommer hända om vi inte gör något, vi vet att vi behöver ändra oss och vi vet vilka personer som behöver ta det första steget i ledarskapet. Det kan få en enorm effekt.

12 sätt att stärka ledningsgruppens trygghet

Vi kan räkna med att framtiden kommer att innebära kraftfulla förändringar av förutsättningarna för våra verksamheter. Det kommer att påverka dig ? oavsett om du sitter som chef i en privat eller publik organisation. I takt med att världen blir allt mer dynamisk gäller det också att du och dina kollegor i ledningsgruppen står stadigt i er själva, att ni vågar leva i osäkerheten och skapa utrymme för något nytt att födas.

För att stå trygg i turbulensen behöver ni känna tillit till varandra inom ledningsgruppen. Tillit är den mest effektiva faktorn för organisationsutveckling du kan hitta ? det är den största kostnadssänkaren och den största intäktsökaren för en organisation.

I nästa nyhetsbrev, som kommer ut i augusti, kommer vi att ägna oss åt de tolv främsta faktorerna för att skapa just tillit.

Bilder från SoL?s European Forum

En lösning kräver att vi förändrar vilka vi är.

Globala perspektiv när man formar en framtid för en stad.

Intentioner är bra men det behövs människor också.

?Business as usual? är inte ett alternativ.