Ledningsgruppens krishantering måste bli mer effektiv! 

Under den rådande pandemin har din ledningsgrupp bara två fokus: Släcka bränder och skapa framtiden i nuet!

Målbilden för era strategiska beslut har aldrig varit viktigare. Den styr både var du ska skära ner och var du ska investera dina resurser. Du gör det förstnämnda för att överleva krisen, men du gör det sistnämnda för att ha något kvar när den är över.

Ledningsgruppens processer, rutiner och struktur syftar till att optimera er kapacitet och maximera effekten av era beslut. Därför behöver ni ta bort hindren, skapa rätt arbetssätt och professionalisera processen, medan ni lägger maximal tid och energi på det som är viktigast. 

För den verkliga utmaningen just nu ligger i att lösa de omedelbara problemen – samtidigt som du lägger en grund för framtiden. 

För att göra det behöver du en ledningsgrupp som fungerar professionellt. Och vi vet hur man gör.

 

Fakta: 80% misslyckas

Enligt en undersökning gjord av Harvard Business Review/Kaplan misslyckas hela 80% av alla organisationer med att genomföra sina strategier.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper är

1. Operativt fokus snarare än strategiskt
2. Oordning på arbetsprocessen
3. Bristande implementering av fattade beslut
4. Bristande dynamik och samspel
5. Bristande mätbarhet och uppföljning

 

Så kan du få fart på gruppen

Kontakta några som ger dig råd om hur du kan skapa en effektivare ledningsgrupp.


Ge boken Din effektiva ledningsgrupp till alla i teamet och börja arbeta efter bokens handfasta tips.


Ta temperaturen på din ledningsgrupp. Ladda ner vår mall och fyll i den tillsammans med din ledningsgrupp. Prata om resultatet och förbättra!


Köp SIS Vägledning WA3: 2019 och börja arbeta efter den.