Din ledningsgrupp går på halvfart

Långsamt. Åh! så långsamt. Ledningsgrupp, igen!?! Varför händer inget? Tragglar och tar om. Ingen höjd! Smågräl om detaljer eller tyst medhåll utan engagemang. Jamen gör något! Vi har ju beslutat.

Egentligen är det bra personer allihop, men så snart vi sätter oss i ledningsgruppen blir det som sirap. Oengagerade, opålästa bevakar de sina revir. Var är visionerna och helhetssynen?

 

Fakta: 80% misslyckas

Enligt en undersökning gjord av Harvard Business Review/Kaplan misslyckas hela 80% av alla organisationer med att genomföra sina strategier.

De fem vanligaste problemen i ledningsgrupper är

1. Operativt fokus snarare än strategiskt
2. Oordning på arbetsprocessen
3. Bristande implementering av fattade beslut
4. Bristande dynamik och samspel
5. Bristande mätbarhet och uppföljning

 

Så kan du få fart på gruppen

Kontakta några som ger dig råd om hur du kan skapa en effektivare ledningsgrupp.


Ge boken Din effektiva ledningsgrupp till alla i teamet och börja arbeta efter bokens handfasta tips.


Ta temperaturen på din ledningsgrupp. Ladda ner vår mall och fyll i den tillsammans med din ledningsgrupp. Prata om resultatet och förbättra!


Köp SIS Vägledning WA3: 2019 och börja arbeta efter den.