Slutvision Från Taiwan

Man kan inte ta fel på glädjen hos ett av de 9 team som preenterade sin slutversion av Tawans framtid 2020