Utnyttjar ni ledningsgruppens fulla kapacitet?

Nu lanseras utbildningsprogrammet De 7 Stegen till en högpresterande ledningsgrupp som komplement till mina konsulttjänster.