Är verksamhetens vision tillräckligt vass?

Många visioner är föråldrade eller otydliga trots att en bra vision är ett kraftfullt verktyg för att nå målen. Läs mer om grafisk visualisering.