Erfarenheter som facilitator

Av speciellt intresse kan några erfarenheter av följande processer vara:

Konferenser kring samverkan mellan olika myndigheter kring miljöbalkens koordinering i myndighetsutövning. Representanter för 15 olika myndigheter enas om arbetsformer och ansvarsgränserna inbördes. Design, och leda konferensen med hantering av intressekonflikter. Naturvårdsverket var värd för konferensen

Skapande av samsyn och beslutsunderlag hos olika parter i en utvidgad styrelse för ett certifieringsinstitut kring försäljning av institutet till utländsk part. Flera olika köpare var aktuella. Styrelse olika parter var i praktiken tvingade att nå enighet vid aktuellt tillfälle.

Facilitator in miljökonferensens CPH 15 förhandlingsdelegation för Association for International Mediators. Grafisk Visualisering ingick

Konferens om framtiden för ett land ? Twain. 4 dagar. Inkluderade TWC, Open space, och Strategiutformning integrerat med dialoger och kreativa presentationer. I rummet fanns periodvis ca 400 personer. Kärnprocesserna hade ca 100 personer samtidigt i dialog. Kontinuerlig visualisering som processverktyg och för ?harvest? av resultatet. Ledde internationellt design och faciliterings – team. Design av processen och leda helheten.

Internationell konferens med 8 parallella seminarier kring Dresdens framtid som stad. Ca 1000 personer involverade. Detta övergick sedan i en professionell konferens med ca 100 facilitatorer och specialintressenter som drog slutsatser kring detta. Design av konferensen och facilitering av de mer kontroversiella seminarierna.