80 % av ledningsgrupperna använder 20 % av sin potential.

80 % av ledningsgrupperna använder 20 % av sin potential.

Vill du öka kapaciteten i din ledningsgrupp?
Ulric Rudebeck utvecklar ledningsgrupper till högpresterande, professionella team.

Höj kvalitén