Så främjar en kickoff verksamheten

Vid en kickoff eller konferens satsar företaget tid och pengar på deltagarna för att utveckla verksamheten. Visst är det viktigt att bygga relationer och laganda och ha roligt med kollegerna, men sådant är inte lätt att se effekt av på sista raden i bokslutet. Använd tillfället till att verkligen främja effekten i verksamheten och jobba mot verksamhetens mål.

För att verkligen veta att konferensen ger effekt i organisationen krävs noggrann planering, genomförande och utvärdering. Här är mina tre bästa tips:

1. Definiera mål 
Ställ upp mätbara mål i förväg och gör en plan. Målen ska kopplas till verksamhetens mål och affärsplan.

Exempel på mål kan vara att öka försäljningen med 20%, tillverka nya produkter, programmera 10% snabbare eller förändra ett beteende hos sjuksystrarna. Därför är det också viktigt att skicka rätt personer på konferensen.

2. Genomför professionellt
När du har definierat mätbara mål och gjort en tydlig plan är det viktigt att genomföra konferensen professionellt. Slarva inte bort ert noggranna förarbete och deltagarnas arbetstid med att göra något vanligt misstag som minskar effekten av sammankomsten.

Det är till exempel viktigt att den fysiska miljön är inspirerande, att chefen deltar och att facilitatorn är ett proffs. Du kan läsa mer om att vässa kickoffen och undvika vanliga misstag i mitt tidigare nyhetsbrev.

3. Utvärdera på rätt sätt
Man bör mäta effekten på olika sätt, vid olika tidpunkter och med olika personer. Mitt tips är att dela in utvärderingen i tre delar

  • Ställ skarpa frågor till deltagarna som avslutning. Hur känns det? Hur nöjd är du med din egen insats? Vad tar du med dig till det dagliga arbetet? Stäm också av med facilitatorn om ni följde planen och täckte allt innehåll.
  • En tid senare bör du kontrollera hur deltagarna använder sina nya kunskaper för att främja effekten i verksamheten. Detta kan göras genom test och frågor, och det är bäst om deltagarnas närmaste chef gör detta.
  • Mät effekten i verksamheten och ställ detta mot ert mätbara mål. Hur mycket har försäljningen ökat? Hur många nya produkter har vi tillverkat? Har sjuksystrarna ändrat sitt beteende?

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om att definiera mål och mäta effekten av konferensen, så att din satsade tid och pengar blir en bra investering.

 

Vässa kickoffen med visualisering

Ett effektivt sätt att skapa engagemang på en kickoff är att genomföra en grafisk visualisering. Med mig som facilitator identifierar vi gruppens nuläge och utmaningar och blir eniga om gemensamma mål.

Erbjudande

Jag erbjuder en timmes kostnadsfri konsultation med ansvarig chef i direkt anslutning till den grafiska visualiseringen. Läs mer om erbjudandet på min sajt eller ring mig på 070-552 95 66 så berättar jag mer.

Somriga hälsningar!
Ulric Rudebeck